Biuro Rachunkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Jakościowe usługi kadrowo-płacowe to jeden z najważniejszych czynników, decydujących o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Sprawność systemu kadrowo-płacowego, uwzględniającego potrzeby pracodawcy i pracowników w zakresie realizacji zasad ochrony danych osobowych, prawidłowej i terminowej kalkulacji wynagrodzeń oraz bieżącego wsparcia w procesach związanych z tematyką kadrową i płacową ma kluczowy wpływ na komfort właścicieli firmy, a na zadowolenie zatrudnionych osób.

TT Accounting, Dział Kadr i Płac, oferuje Państwu pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, przez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania. Dodatkową korzyścią jest zachowanie poufności tych wrażliwych informacji wewnątrz firmy.

 

W pracy z Klientem najważniejsza jest dla nas komunikacja – zawsze jesteśmy dostępni dla naszych Partnerów.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Ewidencję umów cywilno-prawnych

Naliczanie wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych

Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy

Monitorowanie terminów ważności aktualnych umów, badań lekarskich, szkoleń BHP

Zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych oraz członków ich rodzin

Sporządzanie i wysyłanie do PFRON comiesięcznych oraz corocznych deklaracji lub informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Sporządzanie i wysyłanie do urzędów skarbowych rocznych deklaracji dochodowych PIT-11 osób zatrudnionych oraz deklaracji rocznych PIT-4R i PIT- 8AR

Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy

Przeglądy procesów kadrowych pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa

Przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS

Wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych

Skontaktuj się
ze specjalistą

Pełna księgowość

Świadczymy usługi dla wszystkich podmiotów objętym obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale również dla tych, którzy chcą uzyskać lepszy obraz finansowy swojej działalności.

Jeżeli otwierasz nową spółkę lub innowacyjny start up to TwentyTwenty Accounting pomoże Ci we wszelkich formalnościach, abyś mógł się skupić na rozwoju swojej działalności. Świadczymy także usługi dla większych podmiotów, które zrezygnowały z  księgowości wewnętrznej, aby nie przejmować się kolejnymi zmianami podatkowymi, a wyłącznie skoncentrować się na codziennym biznesie.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Sporządzanie bilansu otwarcia

Ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym, bilansowym, zarządczym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie rozliczeń rozrachunków

Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT

Sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków
i strat, informacje dodatkowe, przepływy finansowe

Przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego [CIT/PIT]

Nadzór nad prowadzeniem księgowości

Reprezentację Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi

Opracowanie i wdrożenie planu kont

Opracowywanie zasad polityki rachunkowości i innych instrukcji wewnętrznych

Obsługę audytu

Skontaktuj się
ze specjalistą

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona opiera się na prostych zasadach gromadzenia danych finansowych, mających na celu określenie zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców.

W ramach wsparcia TwentyTwenty Accounting, każdy klient ma przydzielonego doświadczonego Księgowego, który przejmuje cały proces księgowy, zaksięguje wszelkie operacje gospodarcze, obliczy podatki i złoży deklaracje podatkowe, doradzi optymalne rozwiązania podatkowe oraz – w razie potrzeby – będzie reprezentować klienta przed Urzędem Skarbowym czy ZUS. To my przypilnujemy limitów, terminów
oraz innych kwestii mających wpływ na wybór formy opodatkowania.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (uproszczona księgowość)

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie rejestrów VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Ewidencja przebiegu pojazdów

Rozliczanie delegacji

Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych

Składanie deklaracji i zeznań podatkowych

Sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS

Rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Sporządzanie deklaracji VAT-UE

Zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS

Sporządzanie deklaracji ZUS

Przygotowywanie przelewów do ZUS

Reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji przychodów

Prowadzenie ewidencji podatku VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Karta podatkowa

Ustalenie wysokości podatku

Weryfikacja możliwości opodatkowania Kartą Podatkową

Sporządzanie deklaracji ZUS

Skontaktuj się
ze specjalistą

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close